จดหมาย: ประธานาธิบดีถูกบังคับให้ลงนามในพระราชบัญญัติป้องกันการสมรส

ในสัปดาห์นี้ ประธานาธิบดีต้องลงนามในกฎหมายป้องกันการสมรส ซึ่งเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก รัฐบาลกลางของเราได้ดำเนินการเพื่อให้ชาวอเมริกันทุกคนมีเสรีภาพและสิทธิในการแต่งงานกับบุคคลที่พวกเขารัก ประการที่สอง รัฐบาลของเราต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าศาลสูงสุดที่มีพรรคพวกสุดโต่งของประเทศจะไม่ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของชาวอเมริกันทั่วไป อย่างที่เคยทำในการคว่ำ Roe v. Wadeเรามีศาลสูงสุดที่ผู้นับถือศาสนาและผู้มั่งคั่งรู้ว่าผู้พิพากษาจะปกครองอย่างไร ก่อนที่จะเริ่มการฟ้องร้อง