โบสถ์คาทอลิกขนาดใหญ่ตั้งเป้าดึงดูดคนในท้องถิ่น

โบสถ์ที่สักการสถานแห่งพระมหาไถ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนถนน Reno ทางตะวันออกของ Las Vegas Boulevard ในลาสเวกัส มีให้เห็นในวันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 2014 โบสถ์แห่งนี้มุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการ ...โบสถ์ที่สักการสถานแห่งพระมหาไถ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนถนน Reno ทางตะวันออกของลาสเวกัสบูเลอวาร์ดในลาสเวกัส มีให้เห็นในวันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 2014 โบสถ์แห่งนี้มุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าร่วมพิธีมิสซาและปฏิบัติตามภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ ในวันหยุด (Jerry Henkel/Las Vegas Review-Journal) รูปปั้นต้อนรับผู้คนสู่ทางเข้าศาลพระมหาไถ่ที่ Reno Avenue ทางตะวันออกของ Las Vegas Boulevard ในลาสเวกัส วันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 2557 โบสถ์นี้เน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าร่วมพิธีมิสซาและติดตาม ด้วยภาระผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ในวันหยุด (Jerry Henkel/Las Vegas Review-Journal) ศาลพระมหาไถ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนถนนรีโนทางตะวันออกของลาสเวกัสบูเลอวาร์ดในลาสเวกัสมีให้เห็นในวันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 2557 โบสถ์แห่งนี้มุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าร่วมพิธีมิสซาและปฏิบัติตามภาระผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงวันหยุด . เบื้องหลังคือโรงแรมคาสิโน Excalibur ทางซ้าย และโรงแรมคาสิโน Tropicana ทางขวา (Jerry Henkel/Las Vegas Review-Journal) ศาลพระมหาไถ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนถนนรีโนทางตะวันออกของลาสเวกัสบูเลอวาร์ดในลาสเวกัสมีให้เห็นในวันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 2557 โบสถ์แห่งนี้มุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าร่วมพิธีมิสซาและปฏิบัติตามภาระผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงวันหยุด . (Jerry Henkel/Las Vegas Review-Journal) ศาลพระมหาไถ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนถนนรีโนทางตะวันออกของลาสเวกัสบูเลอวาร์ดในลาสเวกัสมีให้เห็นในวันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 2557 โบสถ์แห่งนี้มุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าร่วมพิธีมิสซาและปฏิบัติตามภาระผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงวันหยุด . (Jerry Henkel/Las Vegas Review-Journal) ศาลพระมหาไถ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนถนนรีโนทางตะวันออกของลาสเวกัสบูเลอวาร์ดในลาสเวกัสมีให้เห็นในวันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 2557 โบสถ์แห่งนี้มุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าร่วมพิธีมิสซาและปฏิบัติตามภาระผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงวันหยุด . เบื้องหลังคือโรงแรมและคาสิโนมัณฑะเลย์เบย์ (Jerry Henkel/Las Vegas Review-Journal) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาลพระผู้ไถ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนถนน Reno ทางตะวันออกของลาสเวกัสบูเลอวาร์ดในลาสเวกัสมีให้เห็นในวันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 2557 โบสถ์แห่งนี้มุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าร่วมพิธีมิสซาและปฏิบัติตามภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ ในวันหยุด (Jerry Henkel/Las Vegas Review-Journal) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาลพระผู้ไถ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนถนน Reno ทางตะวันออกของลาสเวกัสบูเลอวาร์ดในลาสเวกัสมีให้เห็นในวันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 2557 โบสถ์แห่งนี้มุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าร่วมพิธีมิสซาและปฏิบัติตามภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ ในวันหยุด (Jerry Henkel/Las Vegas Review-Journal) รูปปั้นที่แสดงถึงพระกระยาหารมื้อสุดท้ายและการล้างเท้ามีให้เห็นในสักการสถานแห่งพระมหาไถ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนถนนรีโน ทางตะวันออกของลาสเวกัสบูเลอวาร์ดในลาสเวกัส วันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 2014 โบสถ์แห่งนี้มุ่งสู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการ ไปร่วมพิธีมิสซาและปฏิบัติตามภาระผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ในวันหยุด (Jerry Henkel/Las Vegas Review-Journal) รูปปั้นที่แสดงถึงการตรึงกางเขนมีให้เห็นในศาลพระผู้ไถ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนถนนรีโน ทางตะวันออกของถนนลาสเวกัสบูเลอวาร์ดในลาสเวกัส วันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 2014 โบสถ์แห่งนี้มุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าร่วมพิธีมิสซาและติดตาม ภาระผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ในวันหยุด (Jerry Henkel/Las Vegas Review-Journal) รูปปั้นนักบุญจูด โจเซฟ และเปเรกริน จากซ้ายไปขวามีให้เห็นในสถานศักดิ์สิทธิ์ของศาลพระมหาไถ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนถนนรีโนทางตะวันออกของลาสเวกัสบูเลอวาร์ดในลาสเวกัส วันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 2014 โบสถ์แห่งนี้วางแนว ต่อนักท่องเที่ยวที่ต้องการร่วมพิธีมิสซาและปฏิบัติตามข้อผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ในวันหยุด (Jerry Henkel/Las Vegas Review-Journal) การตรึงกางเขนของพระคริสต์ปรากฏอยู่บนผนังของสถานศักดิ์สิทธิ์ของศาลพระผู้ไถ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนถนนรีโน ทางตะวันออกของลาสเวกัสบูเลอวาร์ดในลาสเวกัส วันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 2014 โบสถ์แห่งนี้มุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการ เข้าร่วมพิธีมิสซาและปฏิบัติตามภาระผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ในวันหยุด (Jerry Henkel/Las Vegas Review-Journal) แสงจากหน้าต่างกระจกสีตกลงบนพื้นหลังม้านั่งที่สักการสถานแห่งพระมหาไถ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนถนนรีโน ทางตะวันออกของลาสเวกัสบูเลอวาร์ดในลาสเวกัส วันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 2557 โบสถ์แห่งนี้มุ่งสู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการ เข้าร่วมพิธีมิสซาและปฏิบัติตามภาระผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ในวันหยุด (Jerry Henkel/Las Vegas Review-Journal) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาลพระมหาไถ่ที่รีโนเวนิวทางตะวันออกของลาสเวกัสบูเลอวาร์ดในลาสเวกัสมีให้เห็นในวันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 2557 โบสถ์แห่งนี้มุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าร่วมพิธีมิสซาและปฏิบัติตามภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ ในวันหยุด (Jerry Henkel/Las Vegas Review-Journal) พลับพลาในโบสถ์ของศาลพระมหาไถ่ที่รีโนเวนิวทางตะวันออกของลาสเวกัสบูเลอวาร์ดในลาสเวกัสมีให้เห็นในวันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 2557 โบสถ์แห่งนี้มุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าร่วมพิธีมิสซาและติดตาม ด้วยภาระผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ในวันหยุด (Jerry Henkel/Las Vegas Review-Journal) รูปปั้นนักบุญโจเซฟแห่งศตวรรษที่ 18 ถูกพบเห็นในโบสถ์ของศาลพระผู้ไถ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนถนนรีโน ทางตะวันออกของลาสเวกัสบูเลอวาร์ดในลาสเวกัส มีให้เห็นในวันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 2557 โบสถ์นี้เน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่ ต้องการเข้าร่วมพิธีมิสซาและปฏิบัติตามภาระผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ในวันหยุด (Jerry Henkel/Las Vegas Review-Journal)

เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่โบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในลาสเวกัสส่วนใหญ่ไม่มีใครสังเกตเห็นโดยชาวคาทอลิกเกือบ 650,000 คนในหุบเขาแห่งนี้

ด้วยความจุที่นั่ง 2,200 ศาลพระผู้ไถ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจึงมีขนาดใหญ่กว่าโบสถ์คาทอลิกอื่นๆ ในภูมิภาคประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์แต่ในวันอาทิตย์โดยเฉลี่ย ม้านั่งจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการเชื่อมต่อกับพระเจ้าอีกครั้งสำหรับคนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ ศาลเจ้าจะดึงดูดความสนใจของพวกเขาก็ต่อเมื่อมีการจัดงานศพที่มีชื่อเสียง เช่น นักร้อง Robert Goulet ในวันอาทิตย์พวกเขาไปโบสถ์

คาสิโนรีสอร์ทตั้งตระหง่านอยู่เหนือโบสถ์สีขาวทรงเตี้ย ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังโรงแรม Hooters ที่ 55 E. Reno Ave สถานที่ตั้งของอาคารสะท้อนให้เห็นถึงสายตาที่เฉียบแหลมในขณะนั้น บิชอป แดเนียล วอลช์ ผู้ดูแลสังฆมณฑลรีโน-ลาส เวกัสที่รวมกันตั้งแต่ปี 2530 จนถึง การก่อตั้งลาสเวกัสเป็นสังฆมณฑลของตนเองในปี 2538จะบอกได้อย่างไรว่าผู้หญิงราศีตุลย์ชอบคุณ

ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 Walsh ตระหนักดีถึงความจำเป็นในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่กำลังขยายตัวซึ่งกำลังจำกัดความสามารถของ Guardian Angel Cathedral ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของสังฆมณฑล ไม่ไกลจาก Strip ทางเหนือของ Encore และที่ดินที่ถูกทอดทิ้งบนถนนรีโนก็ดูเหมาะสม

สังฆมณฑลมีกองทุนก่อสร้าง 1.5 ล้านดอลลาร์ และเปิดตัวการรณรงค์หาทุนเพื่อหาเงินเพิ่มอีก 2 ล้านดอลลาร์ พื้นที่เจ็ดเอเคอร์มีราคา 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และมาร์เนลล์ คอร์เรา (Marnell Corrao) มหาอำนาจในท้องถิ่นตกลงที่จะออกแบบและสร้างบ้านบูชาขนาด 26,000 ตารางฟุตในราคา 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

โรงแรมราคาถูกในลาสเวกัสสุดสัปดาห์นี้

ผู้บริหารคาสิโนและผู้บริจาครายเล็กๆ ได้เปิดกระเป๋าเงินของพวกเขา และการก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 1992 แต่การมาเยือนของชาวคาทอลิกที่ปรารถนาพิธีมิสซาวันอาทิตย์แทบรอไม่ไหวโบสถ์ชั่วคราวถูกสร้างขึ้นใน Hacienda เดิม รายได้ Robert Stoeckig กล่าว มันไม่ใช่การผสมผสานกันในอุดมคติของข้อความ นึกถึงชายคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสของสังฆมณฑล แต่การเข้าพักที่ Hacienda เกือบสองปีนั้นมีประสิทธิภาพ การเข้าร่วมงานที่เพิ่มขึ้นพิสูจน์ให้เห็นถึงภูมิปัญญาของแนวคิดในการให้บริการทางตอนใต้สุดของสตริปซึ่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

มันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในลาสเวกัส Excalibur เปิดให้บริการในปี 1990 ตรงข้ามกับ Tropicana ซึ่งขยายทางเดินของรีสอร์ทไปทางทิศใต้ ปี 1993 ได้เห็นการเปิดเมืองลักซอร์ ซึ่งเพิ่มหอคอยอีกสองแห่งในปี 1996 และในปี 1997 นิวยอร์ก-นิวยอร์กก็จะมาที่เกิดเหตุ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นทางใต้และสังฆมณฑลก็พร้อม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1993 บิชอปวอลช์เป็นผู้นำการอุทิศและการถวายสักการสถานแห่งพระมหาไถ่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

1119 เทวดาหมายเลข

Stoeckig ใช้เวลามากกว่าทศวรรษในฐานะอธิการที่ศาลเจ้าและกล่าวว่าการเห็น 1,500 คนสำหรับพิธีมิสซาไม่ใช่เรื่องแปลก

สถาปัตยกรรมและศิลปะที่ผสมผสานกันของศาลเจ้า ตั้งแต่กระจกสีไปจนถึงประติมากรรมสำริด ทำให้เกิดความว้าวที่นักท่องเที่ยวลาสเวกัสต้องการ และตำแหน่งนั้นก็โดนทันที

Stoeckig เล่าถึงประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์และประสบการณ์ที่เตือนใจว่าศาลเจ้านั้นค่อนข้างแตกต่างจากโบสถ์ประจำเขต

ในวันถัดจากวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 การโจมตีของผู้ก่อการร้าย Stoeckig กล่าวว่าศาลเจ้ามีผู้คนประมาณ 500 ถึง 1,000 คนทุกวันสำหรับพิธีมิสซา นักท่องเที่ยวจำนวนมากโดยเฉพาะจากนิวยอร์กที่ติดอยู่เพราะน่านฟ้าปิดเป็นเวลาหลายวัน หันไปที่โบสถ์เพื่อเป็นสถานที่หลบภัยและสวดมนต์ขณะที่พวกเขากังวลเรื่องครอบครัวในนิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. และใกล้กับจุดเกิดเหตุในเพนซิลเวเนีย

ผมมีความสุขมากที่เรามีคริสตจักรที่ใกล้ชิดกับคนที่ต้องการคริสตจักรในช่วงเวลาที่มีความเจ็บปวดอย่างมาก ตลอดทั้งวันมีผู้คนจำนวนมากมาเพื่อสวดมนต์และเกือบทุกวันจะถึงจุดสูงสุดของเวลาที่กำหนดมิสซาตอนเที่ยง ในฐานะนักบวช ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมใบหน้าและเรื่องราวของผู้คนที่หันมาหาเราในสมัยนั้น ซึ่งพบที่สำหรับละหมาดและปลอบโยนใกล้กับทางเดินของรีสอร์ทที่พวกเขาพักอยู่

Stoeckig ยอมรับว่าการนำศาลเจ้ามีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากศาลเจ้าไม่มีตำบล ไม่มีการชุมนุมซ้ำ จึงถูกห้ามไม่ให้ประกอบพิธีแต่งงานหรือรับบัพติศมา นั่นช่วยลดภาระงานของนักบวชที่มีการโทรฉุกเฉินเพียงเล็กน้อย

แต่บางครั้งนักท่องเที่ยวของศาลเจ้าก็เสนอความท้าทายของตัวเอง ตัวอย่างเช่น ในวันคริสต์มาสอีฟ ไม่มีพิธีมิสซาตอนเที่ยงคืน มันเป็นเรื่องของความกังวลเรื่องการควบคุมฝูงชน Stoeckig กล่าว แทน เวลา 21.00 น. ได้จัดให้มีการบริการ ในวันส่งท้ายปีเก่า ตำรวจลาสเวกัสใช้ที่จอดรถ 300 คันเป็นพื้นที่จัดเตรียมสำหรับตำรวจและบริการฉุกเฉิน

แล้วมีไดนามิกที่เป็นเอกลักษณ์ในการสารภาพ Stoeckig กล่าวว่าเขาได้ยินคำสารภาพเกี่ยวกับการล่วงละเมิดในลาสเวกัสน้อยกว่าที่เขาคาดไว้ แต่เขารู้สึกประหลาดใจกับจำนวนคำสารภาพที่เริ่มด้วยการยอมรับว่าบุคคลนั้นไม่เคยสารภาพผิดมาหลายปีหรือบางครั้งหลายสิบปี การไม่เปิดเผยตัวตนโดยเด็ดขาดในการพูดคุยกับคนที่ไม่เคยได้ยินเสียงของคุณ และมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้ยินอีกเลย ทำให้เกิดความแตกต่าง Stoeckig ตั้งข้อสังเกต

วันนี้ ศาลเจ้าอายุ 21 ปีกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงภายใต้การนำของพระคุณเจ้าฟรานซิส วีโวนา เขามาที่ลาสเวกัสในปี 1985 และรับใช้ในตำบลท้องถิ่นจำนวนหนึ่ง รวมทั้งเป็นศิษยาภิบาลของ Our Lady of Las Vegas

นางฟ้าหมายเลข 1253

การบริจาคสมทบทุนสร้างศาลเจ้าทำให้สามารถติดตั้งหลังคาใหม่ ปูพื้นใหม่ และโปรแกรมทาสีจำนวนมากได้ การอัพเกรดเป็นระบบระบายความร้อนและระบบเสียงในครั้งต่อไป ตามด้วยการปรับปรุงม้านั่ง

เครื่องปรับอากาศเป็นปัญหาต่อเนื่อง Vivona กล่าว ในแต่ละปี มักจะเปลี่ยนหน่วยเพื่อให้ข้อมูลทันสมัยและใหม่อยู่เสมอ การปรับปรุงที่น่ายินดีที่สุดคือการปิดผนึกหน้าต่าง มีการเพิ่มกรอบใหม่พร้อมแมวน้ำเพื่อไม่ให้ความร้อนทำให้อุณหภูมิในศาลเจ้าสูงขึ้น เพื่อให้สามารถเฉลิมฉลองพิธีกรรมในตอนเย็นเมื่อดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก

668 นางฟ้าหมายเลข

กำลังดำเนินการรณรงค์เพื่อสร้างทางเดินที่ระลึก นักท่องเที่ยวหรือคนในท้องถิ่นราคา 500 ดอลลาร์สามารถวางศิลาเพื่อเป็นเกียรติแก่คนที่คุณรักใกล้กับรูปปั้นของพระเยซูและเด็กๆ วางศิลาหกก้อนแรกแล้ว และอยู่ระหว่างทาง

แม้ว่าศาลจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในลาสเวกัส แต่ก็ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะเนื่องจากวิธีการของโบสถ์ในการให้บริการนักท่องเที่ยว Vivona ชี้ให้เห็น ตัวอย่างเช่น ออร์ลันโดมีศาลแห่งชาติของแมรี่ ราชินีแห่งจักรวาล และอีกหลายจุดทั่วโลก

ศาลพระมหาไถ่ยังเป็นเจ้าภาพร้านขายของกระจุกกระจิกยอดนิยม แต่การเปิดให้เปิดในช่วงฤดูร้อนอาจเป็นเรื่องยาก เปิดให้บริการระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 13.30 น. ทุกบ่าย บวก 15.00 น. ในวันเสาร์. ในวันอาทิตย์ เปิดหลังมิสซาแต่ละรอบ ปิดเวลา 13:45 น.